O to, czy kandydat wie, jakie czynniki decydują o długości drogi hamowania motocykla. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

hamowanie prędkość

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.); Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, § 1 pkt 1 lit. f i pkt 2 lit. c, e i g, oraz część I poz. 2.3.2 temat 4 i poz. 2.4.2 temat 4.

Który z wymienionych czynników ma największy wpływ na długość drogi hamowania motocykla, gdy jedziesz w dobrych warunkach atmosferycznych?

  • Czas reakcji kierowcy.
  • Prędkość, z jaką porusza się motocykl.
  • Ubiór używany przez motocyklistę.