O przepisy dot.zawracania (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

§ 87 ust.2 w związku z § 97 Rozp. w spr. znaków i sygn. drogowych

Czy na tym skrzyżowaniu będzie Ci wolno zawrócić, gdy zapali się sygnał zielony?