O to, czy kandydat wie, jakie podstawowe środki ochrony osobistej ma obowiązek stosować podczas jazdy motocyklem i w jakich sytuacjach. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

pasy bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

Art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)

Czy kierując motocyklem, masz obowiązek używania kasku ochronnego?

  • Tak, ale tylko w przypadku, gdy przewozisz pasażera.
  • Nie, ale jego używanie jest zalecane.
  • Tak, chyba że motocykl jest fabrycznie wyposażony w pasy bezpieczeństwa.