O przepisy dot..zawracania (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Art..22 ust.6 pkt 2 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy na tej drodze wolno Ci zawracać?