O przepisy dot.skręcania na skrzyżowaniu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu zachowałeś właściwy tor jazdy?