Znajomość wiedzy w zakresie znaku poziomego P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

§ 89 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze. zm.)

Czy widoczna linia złożona z trójkątów wskazuje Ci miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa?