O przepisy dot.skręcania na skrzyżowaniu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

Art. 22 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym w związku z § 87 Rozp. w spr. znaków i sygn.drogowych

Czy skręcając na tym skrzyżowaniu w lewo, zachowałeś właściwy tor jazdy?