O to, czy kandydat na kierowcę wie, w jakich sytuacjach ma prawo i obowiązek używania świateł awaryjnych. (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 31 ust.1 pkt 2 i 5, art.. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Czy dopuszczalne jest włączenie świateł awaryjnych w pojeździe holującym?