O to, czy kandydat na kierowcę ma swiadomość możliwych skutków wypadku i wie, jakie czynności powinny podjąć osoby uczestniczące lub będące świadkami wypadku drogowego wobec jego domniemanych ofiar. (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.); Zalecenia: International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS), Emory Campbell (red.), Medycyna Praktyczna, Kraków 2009, wyd.1.

Czy szukając osób, które mogły zostać ranne w wypadku drogowym, masz obowiązek sprawdzić wszystkie przestrzenie rozbitego pojazdu, łącznie z bagażnikiem?