O to, czy kandydat na kierowcę zna i potrafi zastosować procedury przewidziane w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku drogowego, w którym są poszkodowani. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)

Czy powinieneś, bez wcześniejszego wezwania pomocy, rozpocząć resuscytację potrzebującej jej osoby rannej, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego?