O to, czy kandydat na kierowcę wie, jakie informacje powinien przekazać powiadamiając o wypadku służby ratownicze. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.); Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)

Czy zgłaszając wypadek drogowy na numer alarmowy służb ratunkowych powinieneś udostępnić swoje dane identyfikacyjne?