O to, czy kandydat na kierowcę zna i potrafi zastosować procedury przewidziane w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku drogowego, w którym są poszkodowani. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.); Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)

Czy osobę ranną, która odzyskała oddech, ale jest nieprzytomna, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej?