O to, czy kandydat na kierowcę zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie te związane z oparzeniami. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.); Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)

Czy wolno Ci polewać oparzenie zimną wodą?