O to, czy kandydat na kierowcę wie, jaki wpływ na organizm mają zażywane leki, w tym uspokajające i nasenne. (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Metodyka badań kierowców;Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, cz. I.

Czy zażywanie leków nasennych i uspokajających może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu?