O to, czy kandydat na kierowcę wie, jakie czynniki mogą wpływać na szybkość jego reakcji. (2 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

obsługa pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 66 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) ; Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, cz. I.

Czy rozmieszczone w taki sposób ozdoby, ograniczają widoczność drogi i rozpraszają uwagę kierującego?