O to, czy kandydat na kierowcę wie, że jazda po alkoholu jest zakazana, a skutki jazdy po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości mogą być tragiczne. (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

alkohol

Podstawa prawna:

Art. 46 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) z późn. zmianami; Art. 115 Ustawy Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553) z późn. zmianami; Art. 45 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)

Czy rano powinieneś zrezygnować z kierowania pojazdem, jeśli wieczorem poprzedniego dnia spożyłeś dużą ilość alkoholu?