O przepisy dot.skręcania na skrzyżowaniu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

§ 87 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w związku z § 97 Rozp. w spr. znaków i sygn. drogowych

Czy z pasa ruchu, który zajmujesz, masz prawo zawrócić?