O to, czy kandydat wie, jak należy przygotować pojazd do jazdy i jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

obsługa pojazdu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, pkt II.

Jak ustawisz fotel kierującego przed rozpoczęciem jazdy pojazdem?

  • Przysunę jak najbliżej kierownicy.
  • Tak, aby zapewnić sobie pionową pozycję.
  • Odsunę jak najdalej do tyłu, tak jednak, abym lewą nogą mógł swobodnie wcisnąć pedał sprzęgła.