O to, czy kandydat zna zasady jazdy pojazdem. (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

technika kierowania pojazdem

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, pkt II.

Który bieg jest właściwy do rozpoczęcia jazdy samochodem osobowym na suchej nawierzchni?

  • Drugi.
  • Pierwszy.
  • Ten, na którym jazda została zakończona.