o zależność pomiędzy zwiększeniem prędkości motocykla a wydłużeniem jego drogi hamowania (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

hamowanie prędkość

Podstawa prawna:

par. 1 pkt 2 lit. g załącznika nr 1 do rozporządzenia MT,BiGM z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców w zw. z art. 19 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.)

W jaki sposób, dwukrotne zwiększenie prędkości motocykla, wpływa na długość jego drogi hamowania?

  • Zwiększa dwukrotnie długość drogi hamowania.
  • Zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania.
  • Nie powoduje zmiany długości drogi hamowania.