O przepisy dot.skręcania na skrzyżowaniach (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1 i 2 ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu wybrałeś właściwy tor jazdy?