O zakazy przy wyprzedzaniu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 7 pkt 1) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji, dojeżdżając drogą dwukierunkową do wierzchołka wzniesienia, masz prawo wyprzedzić motocykl?