Znajomość wiedzy w zakresie znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 85 ust. 2 i 3 oraz § 87 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Zajmujesz prawy pas ruchu. Czy na skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo?