O świadomość zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zmiana pasa ruchu

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji powinieneś był upewnić się, że możesz bezpiecznie zmienić pas ruchu?