O zachowanie się kierującego pojazdem, w rejonie przejść dla pieszych, wobec niechronionych uczestników ruchu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi prędkość

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 oraz art. 26 ust. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji zbliżając się do pieszego na jezdni, masz obowiązek zmniejszyć prędkość pojazdu?