o zasady zmiany kierunku jazdy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w prawo kierunkowskaz

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar skrętu w prawo?