O zasady zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 22 ust.4 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy zmieniając pas ruchu z lewego na środkowy, miałeś pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony?