Znaki ostrzegawcze (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pierwszeństwo znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 w zw. z § 3 ust. 4, § 1 ust. 2 i § 43 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) oraz w zw. z art.. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem?