Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 1 pkt 11; art. 3 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy dozwolone jest zatrzymanie samochodu osobowego na drodze dla rowerów, jeżeli pozostanie co najmniej 1,5 m szerokości dla rowerzystów?