Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji za znakiem masz prawo zaparkować na jezdni pojazd silnikowy?