Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) oraz § 86 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy, aby kontynuować jazdę prosto?