Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

obszar zabudowany

Podstawa prawna:

art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego poza obszarem zabudowanym masz obowiązek umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru?