Wyprzedzanie (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo wyprzedzić samochód jadący prawym pasem ruchu?