Wyprzedzanie (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy w widocznej sytuacji manewr wyprzedzania niesie ryzyko poślizgu i spowodowania wypadku drogowego?