Omijanie, wymijanie, cofanie (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

odstęp od innych pojazdów omijanie

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy podczas ustalania bezpiecznego odstępu od zaparkowanych pojazdów powinieneś brać pod uwagę możliwość otwarcia się drzwi w jednym z nich?