Omijanie, wymijanie, cofanie (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pierwszeństwo wymijanie

Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji pojazd jadący z przeciwka ma pierwszeństwo?