Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność?