Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i § 5 ust. 5, w zw. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy zbliżając się do tak oznaczonego skrzyżowania masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności?