Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 4 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzania rowerzysty?