Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w prawo ustąpisz pierwszeństwa rowerzyście?