Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy podczas powolnej jazdy w warunkach zatoru drogowego powinieneś spodziewać się, że będziesz wyprzedzany z prawej strony przez kierującego rowerem?