Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 25 ust 1

Czy w tej sytuacji kierując pojazdem powinieneś zachować szczególną ostrożność?