Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pierwszeństwo przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy przejeżdżając przez przejazd kolejowy masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem szynowym?