Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w zw. z § 98 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy z zachowaniem szczególnej ostrożności?