Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy przed wjechaniem na tory należy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy?