Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym masz obowiązek ostrzec kierującego pojazdem szynowym, jeżeli nie jest możliwie usunięcie pojazdu z tego przejazdu?