Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i art. 28 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i § 21 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność, zatrzymać pojazd oraz upewnić się czy nie nadjeżdża pojazd szynowy?