Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 50 ust. 1, pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w takim miejscu na jezdni w obszarze zabudowanym masz obowiązek sygnalizować postój pojazdu silnikowego w razie uczestniczenia w wypadku drogowym?