Znaki zakazu, nakazu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni na moście?