Znajomość wiedzy w zakresie obowiązków właściciela/posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

art. 81 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego?

  • Poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym.
  • Zawarcie umowy ubezpieczenia NW.
  • Zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco.